Algemene voorwaarden

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Al uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Bij het verzwijgen van belangrijke medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Zijn wij niet verantwoordelijk voor schade of letsel.

De cadeaubon en strippenkaart kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
De cadeaubon dient in één keer besteed te worden. De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgiftedatum.
De strippenkaart geldt voor; ontspanningsmassage van 1 uur en is niet persoonsgebonden.
Bij verlies of verjaring van de cadeaubon of strippenkaart vervalt het recht op nog openstaande behandeling(en).
Geldigheid van de strippenkaart is 2 jaar.

Wij behouden het recht om bij het niet nakomen van onze regels, de cliënt te weigeren en dienen de kosten voor de afgesproken behandeling direct te worden voldaan. De cliënt zal ook voor toekomstige behandelingen geweigerd kunnen worden.